₲Ø₦₲!

Chceš být součástí zrodu nového Gongu?

Přispěj článkem / glosou / rozhovorem /anketou
komixem / obrázkem / fotkou / a dalšími žánry!

Využij výzev redakce a přidej se! Nevíš, co napsat? Poraď se s námi!

Příspěvek posílej na gong@petkapraha.cz. Uzávěrka dalšího čísla je sobota 28/9.

Za redakci Gongu 2.0 Šimon, Ray-Ban, Sumec, Charlie

+ soutěž!

A pozor – zapojit se můžeš i do soutěže:

Vyfoť libovolnou fotku s tematikou Podzim v kůlně a na pozemku (jak vnímáš podzim: traktory, babička šlapající slámu, jablka padající ze stromů…). Užívej jakýchkoli technik, foť sebe či nebe a buď na příští titulní straně! Nejzdařilejší nevýherní výtvory se objeví v Gongu také. Soutěžní příspěvky zasílej na adresu gong@petkapraha.cz

Kdykoliv si nebudeš vědět rady, ozvi se redakci. Vivat Gong!