Příštích několik pátků proběhne „Soft se 7“ na Letné – od 17 do 19 hodin. Přijď, pokud máš čas, a procvič si tak svoje softové schopnosti ve hře, kterou může hrát i ten, komu příliš nejde. Můžeš se tam také potkat se sestrami ze Sedmičky.

Jak jsme již psali, na akci Zpěvník budeme vytvářet nový oddílový… zpěvník (překvapivě). Každý by při tom měl nakreslit alespoň dvě písně, abychom ho společně dali dohromady.

Protože ale tento týden nebyly družinovky, nemohli si Vlci a Tygři vybrat, jaké písně by chtěli kreslit. Tabulka, která visela v klubovně, je teď naskenovaná v tomto příspěvku. Ještě teď se do ní můžeš napsat alespoň zde, tím, že do komentářů pod tento článek napíšeš jejich název. Pokud bys tedy např. chtěl kreslit píseň Starý muž, napiš to do komentářů.

ja+lulu

Chystají se velké změny zpěvníku! Na akci Zpěvník v neděli 3. 11. proběhne jeho restart. Plán je udělat úplně nový oddílový zpěvník, který vytvoříme všichni společně. Využívat tento zpěvník bude moci každý, kdo do něj nakreslí alespoň dvě kresby.

Jaké písně ale ve zpěvníku budou? (Pokračování textu…)

Na akci fotoreparát někteří měli možnost vyvolat si film. Zde přináším krátké shrnutí postupu, které bylo k dispozici i na akci. Např. jako námět na program na družinovce.

Jak zvětšovat? (Pokračování textu…)

Na akci fotoreparát jsme používali jako bitevní techniku některé origami, převzaté převážně ze stránek www.origami.cz. Ne všechno se jsme měli možnost poskládat, zde tedy přinášíme návody, aby sis je mohl vyzkoušet i mimo akci.

navody na vyrobu-01 (Pokračování textu…)

Dobré nápady se odjakživa kradou. Když jsem se některým kamarádům svěřil, že jsem objevil bezvadnou knihu Hoši na řece, buď mě opravili, že myslím Hochy od Bobří řeky, nebo že to je alespoň napodobenina této úspěšné Foglarovky a tudíž krádež dobrého nápadu. Ale není tomu tak. (Pokračování textu…)

Chceš si vyrobit vlastní lodičku z papíru, taky máš návod od Charlieho. Ten získává za návod 10b. Pokud se chceš podívat, rozklikni si příspěvěk 🙂

(Pokračování textu…)

Dnes slaví stanová podsada 100 narozeni a Česká televize o tom napsala jak článek tak i krátkou reportáž. Společně bude v letošním roce slavit výročí i Tee-Pee. https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/235401-cesky-zlepsovak-jiz-sto-let-pomaha-skautum-spat-v-suchu/ A reportáž si dobře poslechněte a napište čím se náš oddíl liší od většiny jiných.

Pětka pomáhala s povodněmi různými způsoby – což patří k dobrým skautským tradicím, být po ruce tam, kde je někdo v nesnázích. Největší akce pak byla ta, kvůli které jsme se s Oddílovou radou dohodli, že zkrátíme Invazi. V neděli 9. 6. jsme v poštu patnácti lidí dorazili do veltruské zámecké zahrady, kde jsem pomáhali s úklidem po povodních.

K obědu jsme měli španělského ptáčka (i když Davy „by si ještě zabojoval“), Kalíšek zapadl traktorem v bahně a málem se utopil, všichni jsme skoro dostali nějakou hnusnou nemoc apod. Zkrátka kromě práce to byla i docela legrace, jak to tak s prací, která je smysluplná, bývá…

IMGP4842 (Pokračování textu…)

………….Krok rychle zakřičel: „ústup k lodím.“ V tu chvíli měl výčitky svědomí žádný udatný bojovník přeci neustupuje. Podařilo se jim ustoupit z kasáren. Nemohli se lučištníkům dále bránit štíty, pod tíhou šípů natolik ztěžkly a hřály, že je museli odhodit. Když viděl, že lučištníci nevyužili situace a nezaútočili, rozhodl se k protiútoku. Vyrazil proti pronásledovatelům s  burácivým křikem, který mu dodával sebevědomí. Jeho družina vyrazila za ním. Lučištníci se Kroka s jeho velkým kladivem a řevem báli a dali se raději na útěk. V tu chvíli ho zradila jeho obuv, Krok se zapotácel a spadl na velký balvan. Krok pocítil palčivou bolest v zátylku, po jeho rameni mu začala skapávat teplá krev – pak omdlel.

(Pokračování textu…)

Pětka se zapojuje do pomoc při povodních jak to je jde. V Městské knihovně se zúčastnili vynášení knih zeskladů Muflon, Drak, Slon. Medik, Gilmi, Hřib, Tygr a Drak (Charlie a Matěj? není potvrzeno) zas pomáhali při organizaci MHD a zde jsou fotografie Tygra z nočních plnění pytlů s pískem, kde byli i Drak, Upír a Muflon. Na konci příspěvku pak můžete vidět video z krizového centra, kde Šošon spolu s dalšími skauty koordinuje pomoc v celé republice centrálne. (Pokračování textu…)

Skokan navazoval ještě na úplně první příspěvek, ale bohužel se k nám dostal se zpožděním. Je nicméně na něj možné navázat a rozvinout jej a to tak, že kdo není v rozpisu, můžete kontaktovat Šošona a domluvit se.

Krokovi muži byli v přesile a očekávali, že se Vendové nebudou příliš bránit a radši se vzdají, proto je překvapil silný odpor, který se proti nim zdvihl. Stáhli se a připravili se na nový, zuřivější útok. Avšak když vyrazili, otevřela se v hradbách brána, která tak přesně zapadala do zbytku hradeb, že si jí předtím nikdo nevšiml, a z ní se vyřítili těžkooděnci, těsně následovaní jezdci na koních a lukostřelci. Rázem nikdo z Krokových mužů nevěděl, co se děje. Strhla      se mela.

Krokovi muži s bojovými sekyrami a širokými meči neměli žádné štíty a tak jich hned první salva šípů dobrý tucet pobila. V té chvíli si všichni uvědomili, že nemají nejmenší šanci vyhrát, a že teď mají poslední možnost k útěku. Jenže Vendové si to také uvědomovali, a tak už před hodnou chvílí vyslali skupinku asi dvaceti lehkooděnců k lodím, s rozkazem zničit je.

Takže když se Krokovi muži probili až k lodím, zjistili, že všechny, až na tu nemenší, lehly popelem! Vrhli se tedy aspoň k té poslední, vida v ní svou naději na záchranu. Jenže když přijeli na třech lodích, na jednu se samo sebou nemohli všichni vejít. Asi tucet se jich už nevešlo na palubu. Když tedy opozdilci přiběhli na pláž, viděli jen, jak se jejich poslední a jediná loď vzdaluje k obzoru. Tehdy se ozval onen mladý hlas: „…

Charlieho alternativní pokračování. A Hřibův navazující díl.

Krok se bleskurychle skrčil a šíp mu jen těsně minul jeho hlavu. Krok se musel rychle rozmyslet, co udělat, aby nepřišel o více mužů. Po malé chvilce zakřičel: „Rychle se schovejte! Za domy, za cokoliv!”

Když se jeho muži schovali, musel se rozhodnout, co udělat dál. V tu si vzpomněl na jednoduchou obranu proti šípům. Už jednou se s tímto problémem setkal. To měl, ale u sebe štít. Teď tady žádné štíty nebyly, byly tu však víka od košů nebo jiné věci, které by řešily tento problém.

Panovala zde vřava  a proto Krok musel zakřičet z plných plic, aby ho muži slyšeli. Křičel: „Každý popadněte něco, za co se schováte! Víka od košů! Vyvrácené dveře! Cokoliv a útok!!! Nebojte se jich dokud jste schovaní nemohou vás zasáhnout!”

Po tom, co si každý sehnal něco, za co se mohl schovat, zahájili útok na lučišníky. Lučišníci byli na schované Vikingy krátcí. To však nevěděli, že druhá skupina jde zezadu.

Boj mezi lučišníky a Vikingy byl velmi krátký. To však jen prolomili obranu, teď si budou muset pospíšit, aby stihli vydrancovat zbytek města dříve než se obyvatelé stihnou zabarikádovat ještě více než jsou. Krok rozdělil Vikingy na více malých skupinek, tak aby v každé skupince bylo nejméně pět mužů.

Náhle se ozval hrdelný výkřik a každá družina se vydala jiným směrem do města. Krokova družina se vydala do kasáren. Když tam přiběhli vojáci byli již připraveni. Vikingové se schovali za „štíty“. Uslyšeli zadrnčení tětiv a ucítili, jak se šípy zabodávají do „štítů“. Náhle však ucítili velký nárůst teploty na ruce, ve které měli „štít“. V tu chvíli si Krok uvědomil, že používají zapálené šípy.

Co teď? Kam se schovat?

Krok rychle zakřičel… (Pokračování textu…)