Hygienická opatření (podzim 21)

Vycházíme z oficiálních pravidel Junáka.

Akce do 20 osob

(družinovky St5, softy, úklid klubovny, OR)

Není potřeba prokazovat bezinfekčnost

Akce nad 20 osob

(družinovky Jelenů, víkendové výpravy a akce)

Je třeba doložit bezinfekčnost jednou z následujících možností:

  • Čestné prohlášení od zák. zástupce o absolvování antigenního nebo PCR testu ve škole, nejdéle před 7 dny (možný vzor zde)
  • Potvrzení o antigenním/PCR testu z veřejného místa, nejdéle před 7 dny
  • Potvrzení o prodělání Covidu před méně než 180 dny
  • Dokončené očkování + 14 dnů

(pozn. 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále pouze 72 hodin)