Na Vyhledávanou

Je tu nová příležitost získat další body do bodování a ještě se přiučit, jak vyhledávat v dlouhých textech na Wikipedii nebo jinde na internetu. Za splnění jednoho úkolu můžeš získat 20 bodů, dohromady tedy až 40!

Jde o to se ze základního listu dostat skrze modré odkazy k otázkám uvedeným níže a vyluštit tak šifru. Poté už stačí jen najít nebo nakreslit obrázek, jenž podle tebe vyluštěné nejlépe vystihuje a poslat ho na mail kockano.5@skaut.cz nebo matej.korcak@gmail.com a 20 bodů je tvých…

Doporučení: pro vyhledávání používejte klávesovou zkratku CTRL + F; CH se počítá jako dvě písmena

1. vyhledávaná: VlKo

 • Začni tím, že si najdeš stránku zakladatelky českého dívčího skautingu na české Wikipedii

1.       Zakladatelka posílala během svého studia v USA do Čech dopisy o americkém skautingu – první písmeno šifry najdeš tak, že vezmeš počáteční písmeno knihy, kam byl jeden z jejích dopisů zařazen.

2.       Rozklikni si odkaz místa, kde byla pohřbena. Najdi (a rozklikni) osobnost, která je uvedena jako první mezi významnými politiky, kteří byli na onom místě pochováni. Druhé písmeno šifry je pátým písmenem jména jiné známé osobnosti, která se u komunistického prezidenta Gottwalda přimluvila za udělení amnestie tomuto člověku a dalším politickým vězňům.

3.       Rozklikni odkaz místa, kde se narodila dotyčná osoba (na jejíž stránce teď jsi). Třetí písmeno šifry je označení linky metra, která touto čtvrtí prochází.

4.       Tato čtvrť je zvláštní v tom, že je rozdělena mezi pět ___ ___. Čtvrté písmeno šifry je prvním písmenem dvouslovného doplnění předchozí věty.

5.       V seznamu kaplí a kostelů na stránce dané čtvrtě klikni na odkaz pátého (posledního) z nich.  Páté písmeno šifry je prvním písmenem příjmení architekta tohoto kostela.

6.       Rozklikni odkaz tohoto architekta potom najdi a rozklikni odkaz na významný hrad, jehož současnou podobu (nádvoří a zahrad) tento architekt navrhoval. Jak se jmenuje vrch, na kterém tento hrad stojí? Šesté písmeno šifry je prvním písmenem názvu tohoto vrchu.

7.       Sekce Historie na stránce tohoto hradu je rozdělena do 11 etap (například Raně středověké osídlení). Pouze jedna z těchto etap je celá zasvěcena vládě jednoho známého českého panovníka. Sedmé písmeno šifry je druhým písmenem jména tohoto panovníka.

8.       Najeď na poslední etapu v sekci Historie na stránce hradu. Klikni na odkaz významné osobnosti, která zaštítila přestavbu hradních prostorů již zmíněného architekta. Osmým písmenem šifry je první písmeno jména manželky tohoto člověka.

9.      Tato osoba je také známá tím, jak bořila tehdejší pověry o tom, že židé rituálně vraždí mladé křesťany. Jednoho z křivě obviněných se veřejně zastal, za což sklidil velkou dávku kritiky ze strany české veřejnosti. Chvíli dokonce uvažoval o tom, že se z Čech odstěhuje. Jeho manželka ho však přemluvila, aby zůstal. Jak se jmenoval tento křivě obviněný? Poslední, deváté písmeno šifry je prvním písmenem příjmení obviněného. 

2. vyhledávaná: ETS

 • Základní list na české Wikipedii: Ernest Thompson Seton
 1. Jakého hnutí byl Seton zakladatelem? – Jaký je rozdíl mezi původním Setonovým a českým woodcraftem? – Jak zní woodcrafterský zákon a devět hlavních zásad? –> 8. písmeno sedmé zásady
 2. V jakém městě a státě se Seton narodil? –> 6. písmeno prvního svatého, jehož ostatky jsou v místní slavné katedrále uloženy
 3. Kdo Setona v roce 1905 kontaktoval, aby propojil idee Woodcraftu a Skautingu? –> 1. písmeno jeho jména
 4. Jak se jmenuje kniha Antonína Benjamína Svojsíka, která položila základy českému skautingu a vycházela mimo jiné z myšlenek Setona? –> 12. písmeno jejího názvu
 5. Jak se jmenoval první woodcrafterský kmen založený partou chlapců, které motivoval přímo Seton? –> 10. písmeno jeho názvu
 6. Kdo je druhým člověkem, mezi nímž a Setonem se Svojsík rozhodoval, kdo má o skauting větší zásluhy? – Jakou měl hodnost ve chvíli, kdy začala druhá búrská válka? –> 4. písmeno hodnosti
 7. Jedná se o stále stejného muže jako u šestky – Jak se jmenoval válečný zpravodaj, který o něm obdivně psal po úspěšné obraně Mafekingu? –> 3. písmeno jeho příjmení
 8. Jaký obor odjel Seton studovat do Paříže? –> 7. písmeno oboru
 9. Jediné české vydání ze Setonových děl vydané v roce 1919 – 9. písmeno názvu díla
 10.  V jakém městě a státě Seton zemřel? –> 3. písmeno dané vesnice
 11.  Jak se jmenuje skautská organizace pro mládež s více než 5 milióny členů napříč USA, jejíž náčelníkem byl také Seton –> 2. písmeno jejího názvu
 12.  Jak se jmenoval středoškolský profesor, který “objevil” Setona a propagaci jeho woodcrafterského hnutí zasvětil celý svůj život – 6. písmeno jeho příjmení