Příběh – díl druhý

Zrzavý Orm 2

„Zatracená práce,“ ulevil si Krok a pozvedl své válečné kladivo. Mezi svými bratry si před dávnou dobou vytrpěl drahnou řadu žertíků právě kvůli neobvyklé zbrani. Krok však na ni nedal dopustit, získal ji na nezapomenutelné výpravě, v mnoha ohledech. Jediná pořádná a povedená výprava – nebýt potíží na konci, mohl být náčelníkem o pět let dříve … „Ach bože, Asgaute, jak já tě nenávidím,“ zaklel po tisící náčelník. Bezděky pohladil pevnou násadu kladiva. Kdyby nástroje uměly mluvit, bylo by kladivo zuřivě zavrnělo – vždyť právě o jeho čelo Asgaut zemřel … Alespoň si to Krok myslel.

„Zatraceně, musím se soustředit,“ poznamenal spíše sobě než svým druhům. „Broddi, řekni své četě, ať zaútočí od severní brány; my to vezmeme čelem,“ zavelel Krok a pustil se se svými druhy s křikem k palisádě. Broddi zakřičel něco na zpět a pustil se se svými spolubojovníky k druhé bráně.

Když byl Krok mladý, snažil se vycvičit své druhy, aby pochodovaly v útvaru – naprosto bez účinku. Krok bude rád, když udrží své Berserky do vesnice. Ačkoli přísně zakázal před bitvami pojídání jistých bylin způsobující neovladatelný hněv, někteří jeho muži tuto „nemoc“ zdědili po svých dědech. Kdyby jim více rozuměl, mohl by z Berserků vytvořit nesmrtelnou gardu; nechtěl se však zaplétat s podivnými sílami, nebo dokonce s Bohy. Beztak znal neúspěch právě Asgauta s jeho Berserky – a následky právě tak.

Nejrychlejší muži již jsou u palisády a prolamují chatrnou bránu; podle řevu za severu Krok usoudil, že Broddi se svoji skupinou také zaútočili. Jejich strategie je jednoduchá – prolomit obranou, proběhnout vesnicí a než se obyvatelé stačí zabarikádovat a povolat své obránce, obsadí místní kasárnu, náměstí, chrám Bohů a náčelníkův dům.

Něco se ale ošklivě pokazilo; když mužstvo zahýbalo za poslední roh před náměstím, mnozí padli mrtví (zdánlivě bez příčiny) a vytvořili poslední překážku pro své druhy. Krok se zadíval pořádně na padlé spolubojovníky a uviděl černé šípy trčící z jejich těl. Pak mu pohled sklouzl na náměstí a zkameněl hrůzou. „To je konec,“ pomyslil si a hlavou mu proběhla myšlenka, jestli Stařec neměl pravdu. Ale taková zrada se přeci mezi námi nemohla vytvořit … To se nestává …

Krok se bleskurychle skrčil …

V příběhu pokračuje Zajíc a Sambus. Díky tomu, že Charlie odevzdal svůj zápis s předstihem, mají o něco více času a to do týden, do 20. května.

linie 1 linie 2 do kdy?
Zajíc Sambus 20.5.2013
Šum Hřib 23.5.2013
Slon Skokan? 27.5.2013
    1.6.2013
    4.6.2013
 Gimli   10.6.2013
    14.6.2013
Fox   18.6.2013

Příspěvky napsané na počítači odevzdej podle tohoto návodu. Pozor! Je potřeba si datum hlídat sám a včas jej poslat, jinak o možnost účastnit se psaní přijdeš. Pokud se chceš zapojit  se zpožděním, můžeš se zapsat v klubovně na seznam.