Příběh – pořadí

Protože napoprvé se nám psaní příběhu úplně nepodařilo rozjet, deadliny pro odevzdávání jsme trochu pozměnili. Navíc se v pořadí od druhého člověka budou psát příběhy dva, podle rozpisu níže.

První díl

Zrzavý OrmVe čtyřicátém roce panování krále Haralda Modrozuba, o šest letních období dříve, nežli se jomští Vikingové vydali na válečnou výpravu do Norska, vyrazily tři lodi z Listeru s novými plachtami a s početnou posádkou a zamířily k jihu, aby plenily mezi Vendy.

Vedl je náčelník, který se jmenoval Krok. Byl to snědý chlapík vysoké postavy, hubený a nesmírně silný; v osadě se těšil veliké vážnosti, protože snadno vymýšlel odvážné plány a dovedl zažertovat s lidmi, kterým se až dosud špatně vedlo, a vysvětlit jim, že by si byl na jejich místě počínal jinak a lépe. Sám toho nikdy mnoho nevykonal, spíše si liboval ve výkladech o tom, co hodlá vykonat v nejbližší době; ale tak dlouho podněcoval mládež osady vyprávěním o kořisti, kterou by pohotoví muži mohli získat na krátké výpravě k Vendům, že se mu záhy sešla dostatečná posádka, byly vyzbrojeny lodi a on sám zvolen za náčelníka výpravy. Tvrdil, že se dá mezi Vendy mnoho získat; především prý se každý může spolehnout na hojnou kořist co do stříbra, jantaru a otroků.

Krok a jeho muži připluli k pobřeží Vendů, dosáhli ústí řeky a veslovali vzhůru proti prudkému toku, až dorazili k dřevěnému hradu s kolovou hrází přes řeku. Tam za ranního šírání vystoupili na břeh a vrhli se na Vendy shromážděné kolem palisád…

V příběhu pokračují

linie 1 linie 2 do kdy?
Charlie  — 14.5.2013
Zajíc Sambus 20.5.2013
Šum Hřib 23.5.2013
Slon Skokan? 27.5.2013
    1.6.2013
    4.6.2013
 Gimli   10.6.2013
    14.6.2013
Fox   18.6.2013


Příspěvky napsané na počítači odevzdej podle tohoto návodu. Pozor! Je potřeba si datum hlídat sám a včas jej poslat, jinak o možnost účastnit se psaní přijdeš. Pokud se chceš zapojit  se zpožděním, můžeš se zapsat v klubovně na seznam.