Zakladatelé skautingu

Ernest Thompson Seton

Ernest Thompson Seton

(14. 8. 1860–23. 10. 1946)

Myšlenky tohoto muže se staly jedním ze tří pilířů českého skautingu – Junáka.Měl přezdívku Černý Vlk a jeho krédo: „Protože jsem poznal trýzeň žízně, chci kopat studnu, aby druzí mohli pít.“ přijali za své tisíce členů i vůdců woodcrafterských a skautských oddílů.

Narodil se v Anglii, ale své dětství ztrávil v Kanadě, v malé osadě uprostřed divočiny, kam se rodiče přestěhovali. Osada byla plná dřevorubců, zálesáků, lovců a Ernest dostal od nich tvrdou, ale dobrou školu. Učili ho lidé, kteří přírodu dobře znali a učila ho i příroda sama. Během svého života studoval v Londýně přírodní vědy a v Paříži umění. Byl výborným malířem a spisovatelem. Mezi jeho nejznámější knihy pro mládež patří Dva divoši, Rolf zálesák. Jeho obrazy zvířat i knihy o nich jsou velkým pokladem.

Kniha lesní moudrosti je základní příručkou mládežnické organizace Woodcraft Indians. To byla organizace, kterou založil v roce 1902 v Americe na základě svých znalostí o životě indiánů a přírodě. Kromě mládí je získával na svých pravidelných dvouměsíčních cestách na Yukon, kde si vystavěl srub uprostřed divočiny a kde nashromáždil svou loveckou kořist, která čítala na 3000 vycpaných zvířat a 5000 knih o přírodě a zvířatech.

Liga Lesní moudrosti (Woodcraft Indians) se ve své činnosti hodně inspirovala životem indiánů. Vynikala velmi hlubokým smyslem pro poznání přírodních zákonitostí, indiánského učení a odhalování pravého místa člověka uprostřed přírody.Svým systémem zkoušek i stylem života vede člověka k vyrovnanému rozvoji jeho těla i ducha.

Seton vykopal studnu, ze které můžeme všichni pít. Woodcraft je hluboké a moudré učení, které člověku pomáhá být skutečně zdatným člověkem. Jeho obrazy a především knihy jsou téměř nevyčerpatelnou studnicí, které přibližují každému svět zvířat i přírodní zákonitosti.

Lord Robert Baden-Powell of Gilwell

Lord Robert Baden-Powell of Gilwell

(22. 2. 1857–8. 1. 1941)

Když mu bylo 9, tak byl vyslán do otcova rodinného sídla hrabství Kent. Zde se svými třemi staršími bratry absolvoval dobrodružnou 250 km dlouhou cestu do letního sídla, kam se vydali sami pouze s kompasem, mapou a člunem. Zde ho poprvé ohromilo táboření a pobyt v přírodě. Pak se stal mladým poručíkem, který se staral v Indii o výchovu mladých scoutů (průzkumníků). Vynalezl systém výcviku v malých, 6-ti členných skupinkách, kterým velel jedné ze scoutů. Dosahovaly velkých úspěchů a jméno Powellovo se brzy stalo známým především jedním kuriózním povelem, který vtloukal do hlavy mladým vedoucím skupinek: „Chyby jsou dovoleny!“ Tímto přístupem šokoval všechny velitele a generály. V Indii se také setkal s tím, že děti se neohlíží na to, jaké je kdo barvy pleti či národnosti a jsou schopné si spolu bez problémů hrát.

Pak se již jako známý generál dostal do Afriky, kde zuřila Burská válka. V té době již byl autorem příručky pro cvičitele scoutů, ve které objasňoval mnohé zálesácké dovednosti. Asi nejslavnější bitvou, kterou v tomto kraji vedl, byla bitva u Mafekingu, při které udržel obležené město plné žen a dětí proti nepříteli téměř drzou lstí. Proti sobě tehdy stálo 9000 obléhatelů a pouze 700 vojáků, 300 civilistů a 18 mladých chlapců z Mafekingu, kterým Baden Powell svěřil úkoly hodné dospělých a vycvičených vojáků. Brzy poznal, že se na ně může absolutně spolehnout a i jejich zásluhou B.P. udržel město několik měsíců.

Po válce začal jeho skautský život na plné obrátky. Dozvěděl se, že chlapci v Anglii si hrají podle jeho knihy Scouting. Hrozně ho to rozlítilo, protože nechtěl jako věčný odpůrce války, aby si hrály na vojáky. Brzy ale pochopil univerzálnost svých vlastních metod, které se ukázaly vhodné i pro civilní život a pro výchovu poctivých a opravdových mužů. Napsal proto rychle knihu Scouting for boys a sám vedl v roce 1907 1. skautský tábor na ostrově Brownsea. Vida skutečný efekt své metody, založil se svými spolupracovníky 24.1.1908 skautskou organizaci.

Zpráva o nové metodě se rozletěla celým světem a během jednoho roku bylo 422 odpovědných skautských vůdců a počet skautů v Anglii na 61 100.

Ohromný úspěch jeho knihy i jeho organizace se brzy doslechl až k anglickému králi Eduardu VII., který ho vyznamenal Křížem Řádu Viktoriina s titulem Sir a požádal ho, aby věnoval všechen svůj čas skautské organizaci, v jejímž čele stál sám král. V důsledku toho generál B.P. vystoupil 31.5.1910 z armády a do konce života se věnoval skautingu – životnímu stylu, který vymyslel a který se rozšířil do celého světa. V současnosti se mu věnuje asi 20 000 000 skautů na celém světě.

Antonín Benjamín Svojsík

Antonín Benjamín Svojsík

(5. 9. 1876–17. 9. 1938)

Již jako kluk byl pohybově nadaný. Pěstoval sport, turistiku, chodil do Sokola. Není proto překvapením, že se v dospělosti stal učitelem tělocviku. Byl také zdatným zpěvákem a jako člen Českého pěveckého kvarteta procestoval při koncertních cestách mnoho zemí. V roce 1905–6 dokonce podnikl se členy kvarteta cestu kolem světa. Protože byl nemladším členem kvarteta, měl přezdívku Benjamín, kterou později přijal i do svého jména.

Na svých cestách světem se zajímal o tělesnou výchovu, sport, o organizaci školství a zejména o program v době mimo školní vyučování. Tou dobou kromě Sokola nebyly obvyklé žádné kroužky apod. a děti si musely zábavu vymýšlet samy.

Skauting začal studovat jako doplněk tělesné výchovy, ale brzy pochopil, že skauting je uceleným programem a životním stylem, který přináší člověku obohacení jak po stránce fyzické připravenosti, tak i po stránce duchovní. Seznámil se také se Setonovým Woodcraftem a realizace záměru, přivézt skauting také do naší země na sebe nenechala dlouho čekat.

V roce 1911 překládá knihu Scouting for boys a v roce 1912 vydal svou vlastní knihu Základy Junáctví, která se stala osnovou ryze české verze skautingu. K Junáctví neodmyslitelně patří moudrost amerického indiána a touha po životě v přírodě a s přírodou popsaná Setonem, která byla přejata z Woodcraftu. Také tam ale nechybí Powellův družinový systém, skautské dovednosti a morální základ přejatý inspirovaný křesťanstvím.

Svojsíkova profesorská preciznost a organizační schopnosti vedly k tomu, že do války se Junáctví stalo nedílnou součástí života české mládeže. Za Svojsíkem nezůstávají velká slova, ale velké činy velkého muže. O síle junáctví svědčí i panický strach, jaký z něj měli fašisté i komunisté, kteří tvrdě pronásledovali všechny Svojsíkovy následovníky.

Skauting v datech

 • 22. 2. 1857 – V Londýně se narodil zakladatel skautingu a světový náčelník skautů Robert Baden – Powell
 • 14. 8. 1860 – v Anglii se narodil Ernest Thompson Seton
 • 5. 9. 1876 – v Praze se narodil Antonín Benjamín Svojsík
 • 1902 – koná se 1. tábor Woodcraf Indians pod vedením E.T.Setona. Tento rok je rokem založení organizace Woodcraft Indians v Kanadě.
 • 1907 – koná se 1. skautský tábor pod vedením Baden – Powella na ostrově Brownsea
 • 1908 – v lednu je v Anglii založena 1. skautská organizace na světe – The Boy Scouts
 • 1911 – A.B.Svojsík jede do Anglie, aby viděl skauting na vlastní oči. Překládá základní příručku skautů „Scouting for Boys“, vede první družinu českých skautů – svých žáků.
 • 1912 – vychází „Základy Junáctví“ – základní příručka českého skautingu. Jsou v ní postaveny k sobě prvky anglického skautingu i Setonovy Lesní moudrosti a navíc některé ryze české prvky, které jsou dílem A. B. Svojsíka.
 • 1912 – A. B. Svojsík vede 1. tábor českých junáků ve Vorlovských lesích u Lipnice
 • 1914 – založení spolku „Junák – Český skaut“
 • 1918 – 28. října vyhlášena Československá republika. Druhý den zřízena skautská pošta a vydány první skautské známky na světě.
 • 1919 – ustanoven „Svaz junáků-skautů RČS“ – zaveden odznak lilie se štítem se psí hlavou
 • 1920 – 1. světové Jamboree v Londýně
 • 1922 – ČSR je jedním ze zakládajících států mezinárodního skautského ústředí. ABS se stal členem Mezinárodního skautského výboru.
 • 1926 – 22. únor vyhlášen za mezinárodní den skautek – „Thinking day“
 • 1928 – založení světové asociace skautek – WAGGGS
 • 1931 – 1. slovanské jamboree v Praze – účast 15 000 skautů a skautek
 • 1936 – návštěva E.T.Setona v Praze
 • 17.9.1938 – umírá A.B.Svojsík. Pohřben na Vyšehradě.
 • 1939 – ustavující sněm Junáka (sjednocení čs. skautingu). Velitel Bohumil Řehák, náčelník Rudolf Plajner, náčelní Vlasta Koseová
 • 1940 – 28. října nařízení o rozpuštění Junáka. Týden na to nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek
 • 1941 – na své farmě v Keni umírá Baden – Powell
 • 1945 – ihned po osvobození republiky se obnovuje činnost Junáka
 • 1946 – úmrtí zakladatele Woodcraftu E.T.Setona – odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu
 • 1948 – začlenění Junáka do Svazu československé mládeže, což byl začátek jeho likvidace, která skončila v r. 1950, kdy bylo oznámen zánik Junácké organizace.
 • 1968 – obnova Junáka. Základním hnacím motorem v tomto období byli členové střediska Psohlavci a činovníci Junáka – Rudolf Plajner a Jaroslav Foglar.
 • 1969 – 18.7 poslal americký astronaut Neil Amstrong pozdrav skautům a skautkám z paluby Apolla 11. 3 dny na to byl prvním člověkem, který se prošel po Měsíci.
 • 1970 – 1. září potřetí ukončena činnost Junáka. Do prosince 1989 pokračovala řada skautských oddílů pod hlavičkami jiných povolených organizací ve své činnosti. Mezi nimi i náš oddíl.
 • 1990 – IV. obnovující sněm Českého Junáka. Téhož roku byly české skautky opět přijaty za členy WAGGGS a skauti za členy WOSM