Venkovní potěšení

Pravidla a doporučení

 • Než začneš číst, podívej se na video!
 • Neber Venkovní potěšení jako povinnou aktivitu, spíše jako záminku jít ven a podívat se na některá zajímavá místa ve tvém okolí!
 • Neboj se obcházení pozic zakomponovat do rodinných výletů – přesvědč rodiče a sourozence aby dobývali s tebou!
 • Jako prioritní dopravní prostředek využij svůj bicykl (pokud ho máš), veřejnou dopravu využívej jen s výslovným souhlasem rodičů!
 • Na místě dobývaných pozic dodržuj pravidlo 3R (a také všude jinde tam, kde to má smysl)!
 • Na Google mapách jsou vidět barvy pozic a popisy toho, jak je lze najít, na mapách.cz najdeš přesnější umístění pozic a lepší mapu (s turistickými značkami – doporučujeme pro použití v terénu)
 • Pokud se vydáváš do hracího pole sám, dohodni se na tom předem s rodiči!

Pravidla hry

Herní plán

V Praze a okolí se nachází několik pozic, které můžeš dobýt. Některé v blízkosti tvého bydliště, některé na druhém konci města.

Po dobytí dané pozice se ti načítá čas, za který dostáváš body, a to až do chvíle, kdy kontrolu nad pozicí převezme někdo jiný. Každý hraje sám za sebe.

Za dobytí a držení pozic ve vzdálenějších oblastech získáš více bodů

Každý je přidělen do jedné domovské lokality (černá – Čoky, Ox, Delfín, Kéfos, Pilot, Kristián, Nemo); (fialová – Bain, Verne, Koďa); (modrá – Hobit, Zda, Kafka, Rocky); (červená – Komár); (tyrkysová – Luno, Jonáš, Děda); (žlutá – Siegfried, North, Zvěd); (světle zelená – Jirka, Krémž); (tmavě zelená – Holanďan, Trigg, Chuck); (zlatá – Princ, Netopýr, Powell, Ray – Ban, Geralt, Dag)

Bodování dobytých pozic
 • Za pozice ve tvé domovské lokalitě získáš 1 bod/ hodinu, za pozice v ostatních lokalitách získáš tolik bodů/ hodinu, kolik překročíš hraničních čar + 1.
 • Příklad: Týpeček bydlí ve žluté lokalitě a chce dobýt pozici v červené lokalitě. 

Pro přesun do červeného území musí překročit 2 čáry: ze žluté do černé, z černé do červené. Přesun přes rohy není možný. Týpečkovi se budou tedy na dobyté pozici v červené lokalitě 3 body/hod (2 překročené čáry + 1 = 3)

Pokud tuto pozici v červené lokalitě kontroluje (tzn. nedobyl ji mezitím nikdo jiný) po dobu 8 hodin, získá za ni 8*3 (2+1) body, celkem 24 herních bodů.

Zaznamenávání dobytých pozic
 • Na každé pozici se nachází unikátní četérpísmenný kód, který si pečlivě zapiš. Stejně tak si zapiš i čas, ve který si pozici navštívil a od kterého se ti započítávají body. 
 • Po příchodu domů budeš mít příležitost zde, pomocí onoho kódu, zapečetit své dobytí. Po zadání kódu budeš vpuštěn do tabulky, kam zapíšeš datum a čas dobytí.
 • Jakoukoliv pozici můžeš dobýt znovu, ale pouze tak, že ji zase fyzicky navštívíš.