Skautské symboly

Oddílový znak

Symbolika

  • červené plameny – věrnost přátelům i skautským zásadám
    petka_znak
  • 3 polena – 3 body skautského slibu
  • černý kruh – přátelství
  • zelený podklad – vztah členů oddílu k přírodě

WOSM

wosm_znak

(World Organization of Scout Movements), čili světová organizace skautů. Znak tvoří skautská lilie obehnaná kruhem z provazu zakončeným ambulantním uzlem. Lilie byla původně znakem, který se používal na starých mapách k označení severu, jako základního směru, který námořníci dokázali určit. Proto platí i za správný směr. Skauti si zvolili lilii jako ukazatel správné cesty a také proto, že je i symbolem čistoty. Tři lístky lilie znamenají tři body skautského slibu, který vysvětluje tři základní povinnosti, které má každý skaut i skautka:

  1. povinnost k Nejvyšší Pravdě a Lásce (něčemu co ho převyšuje).
  2. povinnost k sobě
  3. povinnost k druhým

Prostřední list značí přímost a nebojácnost. Dvě pěticípé hvězdy znamenají 10 bodů skautského zákona. Provaz okolo lilie symbolizuje spojení všech skautů a skautek na celém světě v jedno bratrství.

WAGGGS

wagggs_znak

(World Assocation of Girl Guides and Girl Scouts), neboli světová organizace
skautek. Znakem je zlatý trojlístek v modrém poli. Spodní část symbolizuje plameny neboli oheň – symbol víry, lásky k lidem a naději. Z něho vyrůstá zlatý trojlístek jako symbol štěstí. Tři listy znamenají stejně jako u lilie 3 části skautského slibu. Nebo také rozdělení organizace na tři věkové skupiny: vlčata, skauty a rovery.Pěticípé hvězdy znamenají 10 bodů skautského zákona a střelka uprostřed ukazuje na sever a udává tak správnou cestu.

Junák – český skaut, z.s.

junak_znak

Znakem Junáka je skautská linie doplněná o znak psohlavců. Chodové, kteří strážili české hranice, se tak stali vzorem českým skautům. Modrý trojlístek pod lilií nosí skautky. Skautskou lilii může na levé klopě krojovky nosit ten, kdo složil skautský slib a stal se tak opravdovým členem celosvětového skautského bratrství.