Předtáborové info I:

Pro všechny rodiče: 12.5. (v pátek) je termín na zaplacení Tábora pro Jeleny i Starší Pětku. Platební údaje včetně variabilního symbolu naleznete v individualizované přihlášce, která přišla e-mailem 25.4. Pokud máte pocit, že nepřišla, zkonrolujte prosím i spam, Grizzly to posílal ze skautského účtu a Gmail ho občas považuje za podezřelý. Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti (na druhé straně) pak přineste na nejbližsí akci.

Pro Staršany a jejich rodiče: v sekci Tábor 2023 je už konečně aktualizované info ke kolům, která jsou letos součástí povinné výbavy ke zkontrolování Bobrem. Učinit tak půjde od 15.5. před každou družinovkou, softem či výpravou. Na stejném rozcestníku pak naleznete i návod na Táborový oblek, není složitý, ale je třeba na něj také myslet. Omlouváme se za prodlení  — B —